Kvadrater 1851-63

Kvadrater år 1851-1863

Her finder du de førse danske frimærker også kaldet kvadrater. 

Der er fem forskellige udgivelser. Den første udgivelse er 4 R.B.S som findes i både Ferslews tryk og efterfølgende i Thieles tryk. Derefter kommer 2 R.B.S som også findes i både Ferslews og Thieles tryk. Dernæst serien år 1854-57  med punteret udfyldning i hjørnerne fra 2 skilling til 16 skilling. Udgaven år 1858-62, 4 og 8 skilling har linieret udfyldning i hjørnerne. Til sidst er der år 1863 udgaven med 4 og 16 skilling der ikke er utakkede som de andre udgaver men med gennemstukket kant. 

preload spinner